Disclaimer voor www.babette.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.babette.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Babette Kindermode B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Babette Kindermode B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Babette Kindermode B.V..

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Babette Kindermode B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Babette Kindermode B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Babette Kindermode B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Overige 

Aanbiedingen zijn geldig in de actieperiode zoals aangegeven op Babette.nl.

Niet alle producten zijn de winkel of online te verkrijgen.

Vragen over de inhoud van de Wensenlijst kunnen helaas niet door ons beantwoord worden.

Voor specifieke vragen over producten kunt u contact opnemen met ons via contact.

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds wijzigen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.babette.nl op deze pagina.

Laatst bewerkt op 18 juli 2018